Uncategorized

Zakończyliśmy projekty z dotacji OCWiP

Dzięki dotacjom zakupiliśmy sprzęt komputerowy ze środków pochodzących z dotacji Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

w ramach konkursu „Silne NGO 23” umowa nr 6/SN/2023 pt. “Bezpiecznie i profesjonalnie w hospicjum Betania” finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola na podstawie umowy CDO-RIPS.526.6.1.2023 z dnia 06.07.2023.

Dzięki drugiej dotacji pochodzących ze środków pochodzących z dotacji Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

w ramach konkursu „Silne NGO Dostępność PLUS” umowa nr 2/SNDP/2023 pt. “Dostępni w hospicjum” finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola na podstawie umowy CDO-ROP.526.18.1.2023 z dnia 7 lipca 2023 r. zakupiliśmy widoczne na zdjęciu tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a, które informują o tym, w jakim jesteśmy pomieszczeniu.

Przy wejściu znajduje się tabliczka informująca, jak można wejść do budynku oraz co zrobić w przypadku, gdy drzwi są zamknięte.

Dla osób głuchych przygotowany filmy w Polskim Języku Migowym a dla osób niedosłyszących zakupiliśmy pętlę indukcyjną. Informacja o posiadanej pętli indukcyjnej znajduje się na drzwiach wejściowych w postaci naklejki.

Skip to content