Kontakt

Centrum Opieki Paliatywnej „Betania”

Hospicjum Stacjonarne

Hospicjum Domowe

Poradnia Opieki Paliatywnej

Rejestracja i zgłaszanie pacjentów  do hospicjum w sekretariacie:
osobiście lub pod numerem telefonu: 
tel. 77 453 17 71 wew. 201
w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00
e-mail: sekretariat@hospicjumopolskie.pl  
po 16:00 kontakt do dyżurki pielęgniarek:
tel. 77 453 17 71 wew. 203

Pielęgniarka epidemiologiczna: epidemiolog@hospicjumopolskie.pl

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie nowe-logo-hospicjum.jpg


Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie

Biuro Zarządu
Pl. Kościelny 2
45-555 Opole

NIP: 754-26-77-352
Regon: 531915079
KRS: 0000025002
E-mail: biuro_zarzadu@hospicjumopolskie.pl

Kontakt w sprawach dotyczących stowarzyszenia, wolontariatu i fundrasingu Barbara Chyłka: tel. kom. 728 949 636.
Pod tym numerem telefonu nie udziela się informacji o pacjentach, jest to tylko kontakt w sprawie działalności Stowarzyszenia. E- mali: b.chylka@hospicjumopolskie.pl
Nie przyjmujemy zgłoszeń Pacjentów do hospicjum. Tymi sprawami zajmuje się sekretariat COP „BETANIA”.

Skip to content