Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z działalnością Centrum Opieki Paliatywnej „Betania”

przyjmują:

  1. Dyrektor COP „Betania”    Jarosław Wach

 codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00

2.  Z-ca Dyrektora  d.s. medycznych   Joanna Matlachowska-Pala

 wtorki i środy od 13.00 do 14.00

3. Z-ca Dyrektora d.s. administracyjnych   Elżbieta Gasiak

      codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00,

4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych   Wojciech Durczok

e-mail: inspektor.rodo@hospicjumopolskie.pl

Informujemy, że pacjent ma także prawo do składania skarg i wniosków do następujących podmiotów :

  1. Narodowy Fundusz Zdrowia   Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu

ul. Ozimska 72A, 45-310 Opole, e-mail:  swl@nfz-opole.pl

2.Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Grójecka 186, 02- 390 Warszawa, tel. 22 572 60 41 – infolinia

3.Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa;

InfoliniaRzecznika: 800- 190- 590, e-mail:  sekretariat@rpp.gov.pl

4.Okręgowy Rzecznik odpowiedzialności zawodowej przy Opolskiej Izbie Lekarskiej, ul. Grunwaldzka 23, 45-054 Opole,

tel. 77/454  59 39, e-mail: opole.rzecznik@hipokrates.org

5. Okręgowy Rzecznik odpowiedzialności zawodowej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu

ul. Budowlanych 44, 45-123 Opole, tel. 77/441  51 98, e-mail: rzecznik@oipip.opole.pl

6.Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22/ 531 03 00,  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

Skip to content