Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie

Zarząd Stowarzyszenia

Ks. Bp. Marian Niemiec  –  Prezes Zarządu

Jadwiga Rymorz  – Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Sławiński – Wiceprezes Zarządu

Jan Dudzik – Sekretarz

Jarosław Wach – Skarbnik

Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie (SHO) jest organizacją społeczną, której głównym celem było i jest podjęcie działań organizacyjnych związanych z utworzeniem hospicjum w Opolu, a następnie zarządzanie i organizowanie działalności tego hospicjum.

Aktualnie oprócz zarządzania Centrum Opieki Paliatywnej “Betania” Stowarzyszenie podejmuje jeszcze inne działania do których należą:

  • organizowanie programu wsparcia w żałobie dla rodziny chorego, polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych
  • organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej
  • organizowanie wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej
  • popularyzowanie i promowanie idei hospicyjnych

Stowarzyszenie od 2004 r. jest Organizacją Pożytku Publicznego, co oznacza, że może pozyskiwać fundusze na realizację celów statutowych  poprzez organizowanie zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie 1% podatku.

Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie

Pl. Kościelny 2,  45-555 Opole

tel. 728 949 636, e-mail:  biuro_zarzadu@hospicjumopolskie.pl

 

bank Pekao S.A

 rachunek nr 59 1240 1633 1111 0010 1596 7829

 

KRS 0000025002

NIP 7542677352

REGON 531915079

Skip to content