Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie

Zarząd Stowarzyszenia

Ks. Bp. Marian Niemiec  –  Prezes Zarządu

Ryszard Dratwa  – Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Sławiński – Wiceprezes Zarządu

Jan Dudzik – Sekretarz

Jarosław Wach – Skarbnik

Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie (SHO) jest organizacją społeczną, której głównym celem  jest zarządzanie działalnością hospicjum „Betania” w Opolu

Aktualnie oprócz zarządzania Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” Stowarzyszenie podejmuje jeszcze inne działania do których należą:

  • organizowanie programu wsparcia w żałobie dla rodziny chorego, polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych
  • organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej
  • organizowanie wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej
  • popularyzowanie i promowanie idei hospicyjnych m.in. poprzez organizacje dwóch Kampanii Społecznych „Hospicjum to tez życie” oraz „Pola Nadziei”.

Stowarzyszenie od 2004 r. jest Organizacją Pożytku Publicznego, co oznacza, że może pozyskiwać fundusze na realizację celów statutowych poprzez organizowanie zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie 1,5% podatku.

Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie

Pl. Kościelny 2,  45-555 Opole
tel. 728 949 636, e-mail:  biuro_zarzadu@hospicjumopolskie.pl
Kierownikiem biura SHO, koordynatorką wolontariatu oraz fundraiserką jest Barbara Chyłka 
e- mail: b.chylka@hospicjumopolskie.pl 

Bank Pekao S.A

 Rachunek nr 59 1240 1633 1111 0010 1596 7829

KRS 0000025002

NIP 7542677352

REGON 531915079

Statut organizacji:

Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie, które prowadzi Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” w Opolu – opis i informacje w Polskim Języku Migowym o działalności oraz możliwości uzyskania pomocy.

Film z napisami

Film z bez napisów

Skip to content