Kiedy się zgłosić do hospicjum?

Najważniejszym warunkiem zakwalifikowania pacjenta do opieki paliatywno-hospicyjnej jest zakończenie leczenia przyczynowego.

Jeśli mają Państwo wątpliwości – czy nadszedł czas na zgłoszenie się do opieki paliatywnej, proszę skonsultować się z naszym sekretariatem medycznym pod numerem telefonu: 77/453 17 71 wew. 201, lub osobiście w hospicjum od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:00.

Ustalimy rzeczywiste potrzeby i możliwość wsparcia oraz indywidualnej opieki, w prowadzonych przez nas: Hospicjum Domowym, Hospicjum Stacjonarnym czy Poradni Medycyny Paliatywnej.

W zależności od tego w jakim stanie ogólnym jest chory, jakie są jego potrzeby, jaka jest opieka domowa pacjenta, dobrana zostaje właściwa forma opieki. Podstawą do objęcia chorego opieką jest posiadanie skierowania, które może wystawić lekarz rodzinny, lekarz specjalista, np. onkolog lub też inny lekarz opieki zdrowotnej. Opiekę nad chorym można rozpocząć wyłącznie po pisemnym wyrażeniu zgody przez niego lub jego opiekuna prawnego.

Pobyt w Hospicjum Stacjonarnym, opieka Hospicjum Domowego oraz Poradni Medycyny Paliatywnej są bezpłatne, a mówiąc ściślej – finansowane przez NFZ. Dlatego niezbędne jest aby chory spełniał wymogi kwalifikacyjne do hospicjum według określonych przez NFZ jednostek chorobowych, oraz posiadał ubezpieczenie zdrowotne.

Wykaz nieuleczalnych, postępujących, ograniczających życie chorób, w ramach których są udzielane osobom dorosłym w naszym hospicjum świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej:

Lp.Kod ICD-10Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
1B20-B24Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
2C00-D48Nowotwory
3G09Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
4G10-G13Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
5I42-I43Kardiomiopatia
6J96Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
7L89Owrzodzenie odleżynowe IV-V stopnia
8G35Stwardnienie rozsiane

Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie, które prowadzi Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” w Opolu – opis i informacje w Polskim Języku Migowym o działalności oraz możliwości uzyskania pomocy.

Skip to content