Deklaracja Zgodności

Deklaracja zgodności WCAG 2.1

Deklaracja dostępności

Utworzono: 01 maj  2022

Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.hospicjumopolskie.pl

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Część zdjęć nie ma uzupełnionych opisów alternatywnych.

Nie wszystkie filmy dodawane na naszej stronie mają napisy.

Część opublikowanych na stronie dokumentów nie jest dostępna cyfrowo. Ze względu na pochodzenie od różnych podmiotów mamy ograniczone możliwości ich edycji.

 Część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z przepisów ustawy o dostępności cyfrowej.

Nie korzystamy z formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są umieszczone w zakładce KONTAKT.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.12.01.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. Możesz skontaktować się:

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie, ul. Pl. Kościelny 2, 45-555 Opole

Do budynku prowadzą 2 wejścia.

Podjazdu dla wózków znajduje się z tyłu budynku.

W budynku jest winda z oznaczeniami na guzikach w alfabecie Braille’a.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i większość pomieszczeń.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem, bezpośrednio przy ulicy, jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń posiadanych przez Stowarzyszenie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Brak systemu informacji głosowej.

W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oprócz windy, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek znajduje się w dzielny Nowa Wieś Królewska i jest dobrze skomunikowany transportem publicznym z całym miastem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Staramy się, żeby nasz serwis był dostępny dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Piszemy prostym językiem. 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.
W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w biurze Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie, ul. Pl. Kościelny 2, 45-555 Opole w terminie co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

Skip to content