Czym jest wolontariat?


Wolontariat
 to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Kto może być wolontariuszem Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie?
Wolontariuszem Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie może zostać KAŻDY, kto ma ukończone 16 lat i chce pomóc.

Co może robić wolontariusz?
Wyróżniamy trzy rodzaje wolontariatu na rzecz Centrum Opieki Paliatywnej „Betania”:

  1. WOLONTARIAT HOSPICYJNY polegający na towarzyszeniu pacjentom hospicjum (wspólne rozmowy, czytanie książek, oglądanie telewizji, gry planszowe lub karciane, wspólne spacery lub zakupy w pobliskim sklepie itp.)
  2. WOLONTARIAT MEDYCZNY opierający się na czynnościach wykonywanych przez tzw. wolontariusza hospicyjnego, a ponadto: na wsparciu personelu medycznego w czynnościach pielęgnacyjnych nad pacjentem. Wolontariusz medyczny musi posiadać wykształcenie kierunkowe (lekarz, pielęgniarka, opiekun medyczny).
  3. WOLONTARIAT AKCYJNY polegający na wsparciu organizacji imprez charytatywnych organizowanych przez Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie,w tym na pomocy w zbiórkach publicznych.

Wolontariatem może być także świadczenie pracy na rzecz naszego stowarzyszenia mającej na celu podniesienie samopoczucia naszym pacjentom tj.:

  • przygotowanie ogrodu dla naszych pacjentów poprzez np. skoszenie trawy, podlanie kwiatów itp.,
  • zagrania na naszym pianinie krótkiego koncertu,
  • przygotowanie kulinarnych „zachcianek” dla naszych podopiecznych.
  • drobna pomoc w bieżących pracach: administracyjnych, porządkowych itp.
Skip to content