Hospicjum to też życie

Kampania 2019

Zapraszamy do udziału w kolejnej kampanii „Hospicjum to też Życie”, w ramach której wspólnie chcielibyśmy porozmawiać o wyzwaniach  w pracy i opiece paliatywno-hospicyjnej. Jesteśmy jednym z wielu ośrodków hospicyjnych w Polsce, podejmujących działania pod jednym, wspólnym hasłem.

Tegoroczna kampania skupia się na rodzinie, w której choroba jest kryzysem dotykającym wszystkich bliskich. Opiekunowie starają się wypełniać czas swoich bliskich dobrymi chwilami. Przychodzi jednak czas straty, bólu i rozstania. Przychodzi jednak czas kolejnych utrat, a w końcu ból rozstania i nauczenia się życia bez bliskiej osoby. Ten okres w życiu najbliższych opiekunów wymaga wieloaspektowej pomocy. W ramach XVI kampanii chcemy podkreślić holistyczny charakter opieki hospicyjnej i wyjątkową w systemie ochronie zdrowia, całościową dbałość o potrzeby chorego, jego bliskich oraz osoby w żałobie. Taka postawa wobec osób potrzebujących leży u podstaw filozofii opieki hospicyjnej.

Hospicjum to też Życie. Życie chorych, życie ich opiekunów rodzinnych, życie osieroconych. Jakość tego życia w dużym stopniu zależy od jakości udzielanego wsparcia. Kampania ma pokazać, na czym ono polega. Tym co łączy opiekunów rodzinnych i osierocone dzieci, to niedostrzeganie ich rzeczywistych potrzeb w systemie pomocy, niedocenianie ich trudnej psychologicznie sytuacji i bezradność otoczenia. Dzieci osierocone to często zapomniani żałobnicy. Opiekunowie rodzinni to zapomniani w systemie wsparcia bliscy. Dlatego hasło tegorocznej kampanii to: Ważni – niewidziani. Zauważ, zrozum, wesprzyj.

Chcemy podkreślić konieczność wsparcia rodzin osób starszych, niedołężnych, nieuleczalnie chorych i niepełnosprawnych, którzy są pod opieką hospicjów, ale również tych, którzy na taką opiekę nie mogą liczyć. Chcemy także podzielić się hospicyjnym doświadczeniem w zakresie pomocy osobom w żałobie, a w sposób szczególny osieroconym dzieciom.

Zachęcamy lokalne środowiska do budowania sieci wsparcia poprzez wolontariat opiekuńczy. Prowadzimy dyskusję merytoryczną o potrzebach opiekunów rodzinnych, problematyce osierocenia, a zwłaszcza potrzebach dzieci w żałobie, włączając do niej ekspertów z różnych dziedzin.

Zapraszamy serdecznie do udziału w XVI kampanii Fundacji Hospicyjnej!

Program już wkrótce….:)

O naszej kampanii oraz potrzebach w Betanii pisze pan redaktor Krzysztof Ogiolda z Nowej Trybuny Opolskiej:
https://nto.pl/hospicjum-betania-w-opolu-szuka-wolontariuszy-w-szkolach/ar/c1-14413417