Rekrutacja wolontariuszy

Osoba chcąca rozpocząć pracę wolontariacką na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie w charakterze wolontariusza hospicyjnego, medycznego lub akcyjnego powinna skontaktować się bezpośrednio z koordynatorem wolontariatu:

tel. 728 949 636

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.00

Aby zostać Wolontariuszem Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie i Centrum Opieki Paliatywnej “Betania” należy:

  1. Spotkać się z koordynatorem wolontariatu i psychologiem Centrum Opieki Paliatywnej “Betania”,
  2. Zapoznać się i zaakceptować regulamin wolontariatu hospicjum,
  3. Dostarczyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do bycia wolontariuszem na terenie hospicjum,
  4. Wypełnić deklarację wolontariusza wraz z oświadczeniami.

Szczegółowych informacji na temat procesu rekrutacji udzieli koordynator wolontariatu.