Rekrutacja wolontariuszy

Osoba chcąca rozpocząć pracę wolontariacką na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie w charakterze wolontariusza hospicyjnego, medycznego lub akcyjnego powinna skontaktować się bezpośrednio
z koordynatorką wolontariatu, kierownikiem biura Biura Zarządu i fundraiserką – Barbarą Chyłką.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30

tel. 728 949 636

Aby zostać Wolontariuszem Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie
i Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” należy:

  1. Spotkać się z koordynatorem wolontariatu i psychologiem Centrum Opieki Paliatywnej „Betania”,
  2. Zapoznać się i zaakceptować regulamin wolontariatu hospicjum,
  3. Dostarczyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do bycia wolontariuszem na terenie hospicjum,
  4. Wypełnić deklarację wolontariusza wraz z oświadczeniami.

Ponadto dowiesz się:

  • Czym zajmuje się Wolontariusz,
  • Jakie są formy wolontariatu i w jakie działania możesz się zaangażować,
  • Na czym polega praca wolontariuszy w naszym Hospicjum i na jego rzecz,
  • Jakie prawa i obowiązki mają współpracujący z nami wolontariusze.
Skip to content