Kampanie hospicyjne

W naszym hospicjum dwa razy do roku włączamy się w dwie ogólnopolskie akcje hospicyjne mające na celu szerzenie idei hospicyjnej, wolontariatu jak również wspieranie postaw prospołecznych.

Hospicjum to też życie organizowanej jest przez Fundacje Hospicyjną jesienią każdego roku.

Pola Nadziei organizowane jest przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum im. św. Łazarza” wiosną każdego roku, choć sadzenie żonkili odbywa się zawsze jesienią roku poprzedniego..

Skip to content