Kampanie hospicyjne

Kampanie społeczne, które prowadzimy w hospicjum są prowadzone z kilku kluczowych powodów, mających na celu poprawę jakości życia pacjentów, wsparcie ich rodzin oraz edukację społeczeństwa.

Oto kilka głównych celów takich kampanii:

  1. Podnoszenie świadomości: Kampanie te mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat hospicjów, ich roli i znaczenia w opiece paliatywnej. Wielu ludzi nie wie, czym dokładnie jest hospicjum i jakie usługi oferuje, dlatego edukacja jest kluczowa.
  2. Zmiana postaw społecznych: Kampanie społeczne często dążą do zmiany negatywnych stereotypów związanych z hospicjami i opieką paliatywną. Celem jest pokazanie, że hospicja nie są miejscami „ostatniej szansy”, ale placówkami, które zapewniają godne, pełne empatii i profesjonalne wsparcie na końcowym etapie życia.
  3. Zwiększanie wsparcia finansowego: Hospicjum „Betania” prowadzone jest przez organizację non-profit. Kampanie społeczne pomagają w zbieraniu funduszy na niezbędne potrzeby, takie jak zakup sprzętu medycznego, leki, szkolenia personelu i utrzymanie placówek.
  4. Wsparcie dla rodzin i opiekunów: Kampanie mogą również oferować informacje i zasoby dla rodzin pacjentów oraz osób opiekujących się nimi. Dzięki temu rodziny mogą lepiej zrozumieć proces opieki paliatywnej i dowiedzieć się, jak najlepiej wspierać swoich bliskich.
  5. Promowanie wolontariatu: Hospicja często potrzebują wolontariuszy do różnorodnych zadań, od bezpośredniej opieki nad pacjentami po pomoc administracyjną. Kampanie mogą zachęcać ludzi do zaangażowania się i poświęcenia swojego czasu na rzecz wsparcia hospicjum.
  6. Redukcja tabu wokół śmierci i umierania: Kampanie społeczne mogą pomagać w zmniejszaniu lęku i tabu związanych z tematyką śmierci i umierania, co jest ważne dla tworzenia bardziej otwartego i wspierającego społeczeństwa.

Prowadzenie kampanii społecznych w hospicjach ma więc wielowymiarowy charakter i jest niezbędne do budowania bardziej świadomego, wspierającego i zaangażowanego społeczeństwa, które potrafi lepiej radzić sobie z wyzwaniami związanymi z końcowym etapem życia.

W naszym hospicjum dwa razy do roku włączamy się w dwie ogólnopolskie akcje hospicyjne mające na celu szerzenie idei hospicyjnej, wolontariatu jak również wspieranie postaw prospołecznych.

Hospicjum to też życie organizowanej jest przez Fundacje Hospicyjną jesienią każdego roku. To kampania, która prowadziliśmy do 2019 r. Od 2020 r. prowadzimy autorską kampanię „W Betanii jest życie”.

Pola Nadziei organizowane jest przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum im. św. Łazarza” wiosną każdego roku, choć sadzenie żonkili odbywa się zawsze jesienią roku poprzedniego. Kampanie prowadzimy od 2012 r.

Skip to content