Uncategorized

Współrealizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie, Centrum Opieki Paliatywnej „Betania”

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pt.:

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,

domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu:  123.716,00 zł
Okres realizacji projektu od 1 maja 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Skip to content