Uncategorized

Tydzień Pracy Socjalnej 2022 na Uniwersytecie Opolskim

Wolontariat może tworzyć przestrzeń dla samorozwoju. Jest formą działalności człowieka, która sprawia, że czujemy się potrzebni innym, co w konsekwencji wzbogaca naszą osobowość. Udział w wolontariacie jest przystankiem do pełnienia różnych ról społecznych, w tym zawodowych, takich jak pracownik socjalny czy pedagog społeczny. Jednak, jak do każdej działalności, tak i do bycia wolontariuszem trzeba się dobrze przygotować. W tym celu wsparciem służy wiele instytucji i organizacji. Jedne z nich są NGO-sy.

Taki krótki opis możemy przeczytać na spotkania, na które zostaliśmy zaproszeni opowiadając o wolontariacie hospicyjnym oraz pracy w NGO.

Skip to content