Aktualizacja Informacji dotyczącej odwiedzin Pacjentów w COP “Betania”/ kontaktu video

UWAGA! mimo trzeciej fali pandemii utrzymujemy możliwość odwiedzin Pacjentów hospicjum stacjonarnego zgodnie z poniższymi regułami!

Przed wejściem na oddział stacjonarny hospicjum niezbędne jest zebranie wywiadu epidemicznego oraz dokładne umycie lub dezynfekcja rąk. W trakcie odwiedzin wymagane jest stosowanie środków ochrony osobistej – minimum maseczek chirurgicznych. Przed wejściem do pokoju Pacjenta i przy wyjściu niezbędna jest dezynfekcja rąk. Osoby nie stosujące się do powyższych reguł zostaną wyproszone, lub nie będą wpuszczane na oddział.

Cały czas istnieje możliwość kontaktu z Pacjentami za pomocą niżej wskazanej aplikacji do rozmów wideo i telefonu komórkowego!

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce związanym z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2 w oparciu o rekomendacje Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Konsultanta Krajowego Medycyny Paliatywnej oraz w trosce o dobro Pacjentów COP “Betania” ustalone zostały reguły odwiedzin w czasie trwania Pandemii koronawirusa.

Ustala się możliwość odwiedzin Pacjentów Hospicjum Stacjonarnego “Betania” w Opolu do odwiedzin dwa razy w tygodniu przez jedną osobę.

Osoby zaszczepione dwoma dawkami szczepionki przeciw covid-19 mogą odwiedzać Pacjentów bez ograniczeń, po tygodniu od drugiej dawki. Warunkiem jest udokumentowanie szczepienia potwierdzeniem pobranym ze strony Internetowego Konta Pacjenta.

W przypadku chęci częstszego kontaktu Istnieje możliwość przeprowadzenia wideo rozmowy z naszymi Pacjentami dzwoniąc pod nr telefonu 664 712 463 łącząc się przez aplikację WhatsApp. (dni robocze 9-15)

Odwiedziny planowane w dni wolne od pracy należy wcześniej zgłosić w sekretariacie hospicjum pod numerem tel. 77/453 17 71

W przypadku znacznego pogorszenia stanu zdrowia Pacjenta lekarz – kierownik hospicjum stacjonarnego może wyrazić jednorazowo zgodę na zwiększenie liczby odwiedzin lub liczby osób odwiedzających.

Osoby upoważnione mogą uzyskać informację o stanie zdrowia pacjenta drogą telefoniczną tel. 77/ 453 17 71

Powyższe ograniczenia obowiązują do odwołania

Skip to content