Informacja dotycząca odwiedzin Pacjentów w COP “Betania”

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce związanym z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2 w oparciu o rekomendacje Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Konsultanta Krajowego Medycyny Paliatywnej oraz w trosce o dobro Pacjentów COP “Betania” ustalone zostały reguły odwiedzin w czasie trwania Pandemii koronawirusa.

Ogranicza się możliwość odwiedzin Pacjentów Hospicjum Stacjonarnego “Betania” w Opolu do odwiedzin raz w tygodniu przez jedną osobę.

W przypadku chęci częstszego kontaktu Istnieje możliwość przeprowadzenia wideo rozmowy z naszymi pacjentami dzwoniąc pod nr telefonu 664 712 463 łącząc się przez aplikację WhatsApp.

Odwiedziny planowane w dni wolne od pracy należy wcześniej zgłosić w sekretariacie hospicjum pod numerem tel. 77/453 17 71

W przypadku znacznego pogorszenia stanu zdrowia Pacjenta lekarz – kierownik hospicjum stacjonarnego może wyrazić jednorazowo zgodę na zwiększenie liczby odwiedzin lub liczby osób odwiedzających.

Przed odwiedzinami niezbędne jest zebranie wywiadu epidemicznego oraz dokładne umycie lub dezynfekcja rąk. W trakcie odwiedzin wymagane jest stosowanie środków ochrony osobistej – maseczek.

Osoby upoważnione mogą uzyskać informację o stanie zdrowia pacjenta drogą telefoniczną tel. 77/ 453 17 71

Powyższe ograniczenia obowiązują do odwołania

Skip to content