Aktualizacja Informacji dotyczącej odwiedzin Pacjentów w COP „Betania”

UWAGA! w związku z rosnącą ilością zakażeń koronwirusem
od dnia 29 listopada 2021 r. wprowadzamy kolejne ograniczenia
w odwiedzinach Pacjentów hospicjum!
Odwiedziny jednak nadal są możliwe, ale po spełnieniu poniższych warunków.

Dwa razy w ciągu tygodnia, Pacjenta może odwiedzać tylko jedna osoba, najlepiej gdyby to była osoba zaszczepiona. Odwiedziny są możliwe po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu w sekretariacie hospicjum. Prosimy rodziny aby między sobą uzgadniały, kto odwiedza Pacjenta. Osoby nie zgłoszone nie zostaną wpuszczone na oddział. Sugerujemy aby czas odwiedzin ograniczyć do maksymalnie dwóch godzin, tak aby każdy Pacjent miał możliwość spotkania z rodziną.

Zgłoszenia odwiedzin proszę dokonywać w godzinach pracy administracji, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. (tel. 77/453 17 71 wew. 201)

W tygodniu roboczym wejście na oddział stacjonarny hospicjum jest możliwe w godzinach między 8.00 a 15.30 oraz po południu w godzinach od. 16.30 do 17.30. W dni wolne od pracy wprowadza się trzy terminy w których można wejść do hospicjum: 1) między 10.30 a 11.30 2) między 14.00 a 15.00 3) między 16.30 a 17.30

Panie Pielęgniarki, po południu w dni robocze i oraz w dni wolne wpuszczają na oddział tylko osoby, które zostały zgłoszone w sekretariacie i zapisane na liście odwiedzin, w określonych wyżej godzinach wejść.

Od wszystkich osób, również zaszczepionych, przed wejściem na oddział stacjonarny hospicjum niezbędne jest jednorazowe zebranie wywiadu epidemicznego w postaci ankiety, która będzie potwierdzana przy każdej kolejnej wizycie. Osoba odwiedzjąca musi dokładne umyć lub zdezynfekować ręce. W trakcie odwiedzin wymagane jest stosowanie środków ochrony osobistej – minimum maseczek chirurgicznych zakrywających nos i usta. Przed wejściem do pokoju Pacjenta i przy wyjściu niezbędna jest dezynfekcja rąk. Osoby nie stosujące się do powyższych reguł zostaną wyproszone, lub nie będą wpuszczane na oddział.

W przypadku chęci częstszego kontaktu Istnieje możliwość przeprowadzenia wideo rozmowy z naszymi Pacjentami dzwoniąc pod nr telefonu 664 712 463 łącząc się przez aplikację WhatsApp. (dni robocze 9-15)

W przypadku znacznego pogorszenia stanu zdrowia Pacjenta lekarz – kierownik hospicjum stacjonarnego może wyrazić jednorazowo zgodę na zwiększenie liczby odwiedzin lub liczby osób odwiedzających.

Osoby upoważnione mogą uzyskać informację o stanie zdrowia pacjenta drogą telefoniczną tel. 77/ 453 17 71

Powyższe ograniczenia obowiązują do odwołania.

Skip to content