Uncategorized

Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej

8 października br. obchodzony jest Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej, aby zwrócić uwagę na wyjątkowość i holistyczne podejście podejmowanych działań w hospicjach. Zwłaszcza w obecnej chwili, gdy mamy do czynienia ze skutkami trwającej wciąż pandemii COVID – 19 chcemy w sposób szczególny zwrócić uwagę na problemy jakie napotykają chorzy i rodziny w czasie choroby, która jest terminalna.

W naszym kraju większość hospicjów prowadzonych jest przez organizacje pozarządowe, kościoły i grupy wyznaniowe, często zrzeszone w „Forum Hospicjów Polskich”.

W Światowy Dzień Hospicjum chcemy podkreślić, że hospicja borykają się z takimi problemami jak: braki w kadrze medycznej oraz brak funduszy. Mimo to hospicja wciąż działają na rzecz tych, którzy tej pomocy potrzebują zwłaszcza u schyłku życia. Nie rezygnujemy ze świadczenia pomocy na najwyższym poziomie, gwarantując choremu i jego rodzinie pomoc wielostronnego zespołu specjalistów tj. lekarzy, pielęgniarek, psychologa, rehabilitanta, wolontariuszy i osoby duchownej.

Pieniądze pozyskiwane przez hospicja z Narodowego Funduszu Zdrowia w najlepszym wypadku finansują tę opiekę w 75 procentach, o resztę nasze jak i inne hospicja walczą same, zdając się na wolę darczyńców, co nie zapewnia jednak stabilizacji finansowej niezbędnej, gdy chodzi o opiekę nad pacjentem paliatywnym.

Forum Hospicjów Polskich podkreśla, że dotychczasowe wyceny świadczeń w medycynie paliatywnej wymagają weryfikacji – stawka płacona przez NFZ jest taka sama od 5 lat! Prowadzenie opieki hospicyjnej jest autentycznie zagrożone. Mimo to nasze i inne hospicja pracują, nie opuszczają chorych, choć uzyskiwanie darowizn jak również kwestowanie jest coraz częściej problematyczne. Potrzebna jest nam pomoc i wsparcie władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych i całego społeczeństwa.

Światowy Dzień Hospicjum i Medycyny Paliatywnej, organizowany przez The Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA) https://www.thewhpca.org/ międzynarodową organizację pozarządową, zajmującą się wyłącznie rozwojem opieki hospicyjnej i paliatywnej na całym świecie. Hasło zaproponowane przez WHPCA na tegoroczne obchody to: „Uzdrowienie serc i społeczności”.

W naszym hospicjum w ten dzień odbędzie się happening sadzenia żonkili, jednego z symboli opieki paliatywnej oraz warsztaty poświęcone wolontariatowi hospicyjnemu.

Skip to content