Uncategorized

Podsumowanie projektu „…bo każda chwila jest ważna”

Dzięki podpisanej umowie na realizację Grantu ze środków Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie udało się zrealizować wiele spotkań, warsztatów oraz zorganizować Galę „Betanii”, na której mieliśmy okazję pokazać na czym polegają nasze działania prozdrowotne ora profilaktyczne.

Na naszej stronie znajdują się szczegółowe artykuły, które powiadają o poszczególnych działaniach, tymczasem zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu podsumowującego projekt.

https://www.canva.com/design/DAFTnci6X3c/6wHWVBf6sNlNRPRlGSlHig/view?utm_content=DAFTnci6X3c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
Skip to content