Uncategorized

Kampania Społeczna „Pola Nadziei 2024” na pielęgniarstwie

Spotkania ze studentami pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego dotyczące pracy w hospicjum stacjonarnym i domowym okazały się niezwykle wartościowe. Dyskusje skupiły się na specyfice opieki hospicyjnej, która wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności medycznych, ale również głębokiego zaangażowania emocjonalnego i umiejętności budowania relacji z pacjentem oraz jego rodziną.
Studenci mieli okazję dowiedzieć się więcej o wyzwaniach związanych z pracą w tak wymagającym środowisku, jak również o ogromnej satysfakcji, jaką niesie pomoc osobom w ostatniej fazie życia. Wymiana doświadczeń z osobami już pracującymi w hospicjach pozwoliła studentom lepiej zrozumieć, jak ważna w ich przyszłej profesji będzie empatia i wsparcie psychologiczne.

Skip to content