Uncategorized

Wzmacnianie organizacji poprzez realizację projektu „Podniesienie bezpieczeństwa cyfrowego Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie”

W ramach realizacji zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego w 2023 roku pn. „Nowoczesna infrastruktura dla NGO w Opolskim, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Realizator: Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie na podstawie umowy 
nr BDO.614.23.23.2023 z Województwem Opolskim

Okres realizacji: 25.08.2023 – 31.12.2023

Adresaci:  

1)  odbiorcy działań Stowarzyszenia , którzy będą korzystać bezpośrednio z podniesionych standardów technicznych,

2) pracownicy, członkowie i wolontariusze SHO, którzy na co dzień realizują działania statutowe organizacji, zwłaszcza te osoby, które wykorzystują w swojej pracy sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne programy .

Cel: celem zadania jest wzmocnienie i zmodernizowanie sprzętu informatycznego oraz podniesienie bezpieczeństwa naszej placówki.

Działania:

  1. Wzmocnienie organizacji – zakup i wymiana serwera z oprogramowaniem
  2. Zakup rzutnika
  3. Zakup 1 telefonu centralkowego- stacjonarnego

Kontakt: Barbara Chyłka  tel. 77 453 17 71, 728 94 0636 , e-mail: biuro_zarzadu@hospicjumopolskie.pl

Skip to content