Uncategorized

Współrealizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich 2021

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obrazek-z-logo-grantodawcy.jpg

Stowarzyszenie Hospicjum OpolskieCentrum Opieki Paliatywnej „Betania”

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pt.:

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,

domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

projekt nr POWR.05.02.00-00-0001/20-20-00/1374/2020/226

Dofinansowanie projektu:  91.345,94 zł
Okres realizacji projektu od 1 maja 2020r. do 31 sierpnia 2021r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obrazek-z-logo-grantodawcy.jpg
Skip to content