Uncategorized

Wojewódzkie Forum NGO

Opolskie NGO zmieniają Świat! 🌍

Dnia 20 grudnia 2023 r. 🗓️odbyło się Wojewódzkie Forum NGO organizowane przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 🙌

O czym rozmawialiśmy ❓

📌Dostępność w zadaniach publicznych realizowanych przez NGO 🗣️

📌Sieciowanie i partnerstwo jako narzędzie zwiększania wpływu i skuteczności działań NGO 🫂

📌Jakiej zmiany potrzebują organizacje pozarządowe ?

Dziękujemy za zaproszenie na merytoryczne spotkanie.

Skip to content