Uncategorized

Silne NGO Dostępność PLUS

Będziemy mieć przyjemność realizować projekt ze środków pochodzących z dotacji Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach konkursu „Silne NGO Dostępność PLUS” umowa nr 2/SNDP/2023 pt. “Dostępni w hospicjum” finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola na podstawie umowy CDO-ROP.526.18.1.2023 z dnia 7 lipca 2023 r.

W ramach projektu chcemy zakupić:

  • pętlę indukcyjną,
  • tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a,
  • film w Polskim Języku Migowym o naszej działalności.
Skip to content