Uncategorized

Program Edukacyjny „Zostań Ambasadorem Hospicjum Betania”

Podejmijcie działania wspólnie ze Stowarzyszeniem Hospicjum Opolskie!

Serdecznie zapraszamy do udziału i realizacji w opolskim Programie Edukacyjnym ZOSTAŃ AMBASADOREM HOSPICJUJM BETANIA, który pomaga młodym ludziom zaangażować się społecznie w wolontariackie działania na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Czym jest hospicjum?

To dom, choć często kojarzony jest, stereotypowo, jako miejsce, gdzie się umiera. Hospicjum to miejsce nadziei i życia, bo podkreśla jego wartość.

Dlaczego warto zaangażować się w nasze działania?

W naszym hospicjum opieka hospicyjno- paliatywna realizowana jest przez zespół osób
o wysokich kwalifikacjach medycznych, który wspiera swoja obecnością fantastyczny zespół wolontariuszy.

Działania społeczne, w tym wolontariat, to możliwość spotkania z drugim człowiekiem, pomoc i wsparcie, zdobycie nowych doświadczeń, rozwijanie kompetencji społecznych poszukiwanych tak dziś na rynku pracy.

Co to jest wolontariat?

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wyróżniamy trzy rodzaje wolontariatu na rzecz Centrum Opieki Paliatywnej “Betania”:

  1. WOLONTARIAT HOSPICYJNY polegający na towarzyszeniu pacjentom hospicjum (wspólne rozmowy, czytanie książek, oglądanie telewizji, gry planszowe lub karciane, wspólne spacery lub zakupy w pobliskim sklepie itp.)
  2. WOLONTARIAT MEDYCZNY opierający się na czynnościach wykonywanych przez tzw. wolontariusza hospicyjnego, a ponadto: na wsparciu personelu medycznego w czynnościach pielęgnacyjnych nad pacjentem. Wolontariusz medyczny musi posiadać wykształcenie kierunkowe (lekarz, pielęgniarka, opiekun medyczny).
  3. WOLONTARIAT AKCYJNY polegający na wsparciu organizacji imprez charytatywnych organizowanych przez Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie, w tym na pomocy w zbiórkach publicznych.


Działania, które należy podjąć, aby otrzymać tytuł AMBASADOR HOSPICJUM BETANIA:
 
– zorganizowanie przynajmniej jednej zbiórki funduszy na rzecz hospicjum w realizowanych przez Stowarzyszenie kampaniach społecznych tj.  W Betanii jest życie (jesień) oraz Pola Nadziei (wiosna),     

– wspieranie idei hospicyjnej poprzez przeprowadzenie minimum jednej lekcji wychowawczej nt. wolontariatu, działalności hospicjum itp.,

 – zorganizowanie, w miarę możliwości, jednej autorskiej akcji wolontariackiej przedstawiającej ideę hospicyjną w szkole i środowisku lokalnym.

Działania mogą być realizowane także on-line.

Wsparcie dla uczestników/uczestniczek:

– ze strony koordynatorki wolontariatu Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie,

– przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów nt. wolontariatu i działalności hospicjum,

– zamieszczanie informacji nt. realizowanych działań w danej placówce na stronie internetowej
i portalu społecznościowym placówki, która zgłosi się do realizacji programu,

– możliwość przyjazdu do hospicjum, w miarę możliwości logistycznych oraz sytuacji epidemicznej lub spotkania on-line i zapoznanie się z zadaniami wolontariuszy/wolontariuszek,

– dyplomy zaświadczające udziale w Programie i odbytych akcjach.

Czas trwania programu: rok szkolny 2020/2021

Harmonogram:

Działanie  Termin realizacji
  Rejestracja w formularzu on-line.Do końca 15 listopada 2020 r.
 W terminie 14 dni roboczych Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
  Bezpłatne warsztaty nt. wolontariatu w szkole Wybrany termin przez szkołę, prowadząca koordynatorka wolontariatu w Stowarzyszeniu,
  Relacje z przebiegu projektów na szkolnej stronie internetowej, mediach społecznościowych (fotorelacje, filmy itp.), które będą linkowane na stronie SHO i Facebooku SHO.Cały czas trwania programu.
Prezentacja realizowanych projektówMaj 2021 r. – w czasie Pikniku Betanii, w ogrodzie hospicjum.
  Sprawozdanie końcowe w formularzu on-line.Do dnia 30.06.2021 r.
  Dyplomy uczestnictwa- przesłanie.Czerwiec-lipiec 2021 r.

Do zadań Uczestnika realizującego działania Programu należą:

  • Kontakt z koordynatorką wolontariatu SHO,
  • praca z wybraną grupą młodzieży podczas realizacji działania,
  • wypełnienie końcowego sprawozdania z realizacji Programu (formularz online- będzie dostępny od maja 2021 r.)

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić formularz rejestracyjny .

Udział w programie jest bezpłatny, osoby uczestniczące pokrywają jedynie koszty dojazdu do hospicjum na spotkania z wolontariatem „na żywo”- przyjazd nie jest obligatoryjny.

 Zapraszamy!

Szczegółowy regulamin programu do pobrania poniżej.

Sprawozdanie Programu w formie elektronicznej:
https://forms.gle/nG1uRzanDwHgJJAJA

Skip to content