Uncategorized

Podniesienie bezpieczeństwa cyfrowego Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie – kolejne zrealizowane zadanie publiczne w 2023

Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie zrealizował Zadanie publiczne w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego w 2023 r. pod nazwą : „Podniesienie bezpieczeństwa cyfrowego w Stowarzyszeniu Hospicjum Opolskie” .

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Zarządu Województwa Opolskiego zgodnie z umową nr BDO.614.23.132.2023 z dn. 25.08.2023 r.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 12 000 zł.

Zakres rzeczowy zrealizowanego Zadania obejmował:

 Zakup sprzętu informatycznego w tym:

  • 1 Serwera
  • 1 oprogramowania do serwera,
  • 1 rzutnika
  • 1 telefonu stacjonarnego centralkowego
  • Obsługa księgowa i promocja zadnia zostały wliczone w projekt.
Skip to content