Uncategorized

Odwiedziny kleryków w hospicjum „Betania”

W niedzielę 26 maja 2024 r. grupa kleryków z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego odwiedziła nasze hospicjum, przynosząc ze sobą uśmiech, wsparcie duchowe oraz poczucie wspólnoty. Celem ich wizyty było nie tylko niesienie pociechy chorym, ale także nauka empatii i bezinteresownej pomocy.

Podczas spotkania klerycy mieli okazję porozmawiać z pacjentami, wysłuchać ich historii oraz wspólnie się pomodlić w trakcie odprawianej mszy św. Wiele osób podkreślało, jak ważne są dla nich takie wizyty – nie tylko ze względu na duchowe wsparcie, ale również dlatego, że pozwalają na chwilę zapomnieć o chorobie i codziennych troskach.

Odwiedziny te były również istotnym doświadczeniem dla samych kleryków. Pozwoliły im one lepiej zrozumieć, jak wielką rolę pełnią duchowni w życiu osób cierpiących, i jak ważne jest, by potrafili ofiarować swoje wsparcie i obecność w najtrudniejszych momentach życia.

Mamy nadzieję, że nie jest to ostatni taka wizyta u nas.

Skip to content