Luxmed – prywatne ubezpieczenie zdrowotne

UWAGA!

Od 1 lutego 2021 roku LUXMED podnosi opłaty abonamentowe o wskaźnik waloryzacyjny wynoszący 9,8%

Dotychczasowa opłata wynosząca 56,90 zł/miesiąc/pracownika będzie wynosić 62,50 zł. (wzrost o 5,6 zł)

Nie ulega zmianie wkład własny pracownika z tytułu usług Luxmed i wynosi on nadal 10 zł. Zwiększone koszty abonamentu pokrywa Pracodawca. Pracownik tak jak do tej pory pokrywa wkład własny 10 zł oraz podatek od kwoty zapłaconej przez Pracodawcę – od lutego wynoszący ok 8,93 zł

Skip to content