Uncategorized

Kwestujący „królowie i królowe”

Cieszymy się, że od 2020 r. w szkole podstawowej w Strzeleczkach rozpoczęła się wspaniała tradycja, aby w czasie Uroczystości trzech Króli wolontariusze ze szkoły kwestowali na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. Dziękujemy młodzieży oraz opiekunom wolontariatu, przede wszystkim pani Ewie za logistykę i organizację. Mieszkańcom Strzeleczek zaś dziękujemy za hojność.

Kwesta została poprzedzona warsztatami z nasza koordynatorką wolontariatu. Dziękujmy za zaproszenie i wspaniałe działania po nich.

Skip to content