Uncategorized

Hospicjum „Betania” jako placówka akredytowana

W dniu 5 marca 2021 r. Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie zarządzające Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” zostało wpisane na listę jednostek akredytowanych w województwie opolskim  do prowadzenia specjalizacji   lekarskich w specjalności medycyna paliatywna.

Dysponujemy kilkoma miejscami  szkoleniowymi, a akredytacja przyznana została na okres do 4 marca 2026 r. To dla nas wielka radość, że obok szkoleń specjalizacyjnych i staży pielęgniarek  oraz opiekunów medycznych możemy również brać udział w szkoleniu lekarzy specjalistów w tej trudnej i ważnej dziedzinie medycyny jaką jest medycyna paliatywna.

Już dzisiaj życzymy  wszystkim  wykładowcom i kierownikom specjalizacji sukcesów w kształceniu nowych lekarzy specjalistów. Wszystkim zaś specjalizantom oprócz pozyskania nowej wiedzy i umiejętności  również cennego doświadczenia i dalszego rozwoju.

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie

Skip to content