Uncategorized

Gala Betanii 2022

Kolejna Gala „Betanii” za nami. W tym roku szczególna, bo obchodziliśmy 10 lat istnienia naszego oddziału paliatywnego. Podziękowaliśmy naszym darczyńcom, instytucjom i organizacjom, z którymi współpracujemy. Nagrodziliśmy naszych wolontariuszy, w tym 10 z nich otrzymało tytuł SUPER WOLONTARIUSZA oraz uhonorowaliśmy naszych PRZYJACIÓŁ tych, którzy są z nami w tych dobrych i tych złych chwilach.

Gala sfinansowana została ze Projektu Grantowego Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie 2022 w ramach promocji zdrowia i profilaktyki, pt.”….bo każda chwila jest ważna”.

Tytuł Super Wolontariusza i tym samym skrzydła otrzymali:
– Monika Stadniczeńko, s. Urszula Lewoska – Joanna Tulik, Agata Makiola

– Katarzyna Wróblewska, Beata Kubis, Dorota Jastrzembska,

– Edyta Bieniek, Małgorzata Turowska, Agnieszka Bąkowska.

Statuetkę przyjaciela Betanii 2022 r. otrzymali:

 Pan Aleksander Materla prezes Firmy Agrocentrum Sp. z.o.o. z Olszowej

Pani Joanna Lasoń prezes PKS INTERNATIONAL CARGO S.A

Pan Eugeniusz Kowalcze z Zakładu Poligraficznego Sindruk z Opola

Radosław Atlas  Atel Electronics

Irena Gizińska – darczyńczyni

Pragniemy serdecznie podziękować:

– pracownikom ECO S.A., którzy wsparli nas swoją fachową wiedzą m.in. przygotowując projekt i pomagając przy samym wykonaniu i zakończeniu inwestycji. Mam na myśli tutaj instalację fotowoltaiczną. Szczególnie dziękujemy Panu Krzysztofowi Labiszowi, Panu Marcinowi Barteli oraz Pani Joannie Moczko – Król

– członkowi naszego Stowarzyszenia, Panu Adamowi Szczegielniakowi, który wsparł nas swoim architektonicznym doświadczeniem wykonując projekt, który był niezbędny przy składaniu odpowiednich dokumentów w urzędach.

– Panu Jerzemu Naszkiewiczowi wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za pozytywne rozpatrzenie wniosku i wypłatę dotacji, bez której tej inwestycji nie moglibyśmy zrealizować.

– Pani Elżbiecie Molak, wojewódzkiej konserwator zabytków za wydanie pozytywnej decyzji w sprawie możliwości instalacji klimatyzacyjnej  z funkcją pompy ciepła na naszym zabytkowym budynku.

Dziękujemy Urzędnikom Miasta Opola oraz Nadzoru Budowlanego dla Miasta Opola za otwartość, zrozumienie potrzeb ciężko chorych i  wsparcie przy załatwianiu stosownych zgód i formalności.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy nas wsparli przekazując 1% podatku za 2022 r. W tym roku pozyskaliśmy kwotę w wysokości 211 tyś. zł. Jest to najwyższy wynik w historii Stowarzyszenia. Niestety koszty funkcjonowania hospicjum, które pokrywamy z tych środków również wzrosły. A przeznaczamy je głównie na pokrycie wszystkich wymaganych opłat takich jak gaz do ogrzania budynku i wody, energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz odpadów komunalnych i medycznych oraz wiele innych niezbędnych przeglądów sprzętu i wyposażenia.

Dziękujemy firmie SAK i Panu Wojciechowi Sakowi – właścicielowi, który wraz z rodzicami jest współlaureatem tytułu Przyjaciel Betanii 2013 oraz SUPER PRZYJACIEL BETANI 2021, i który cały czas wspiera Stowarzyszenie dbając bezpłatnie o ogumienie w naszych samochodach. Podobnie również dziękujemy firmie W i W sp. z o.o. wraz z Prezesem Panem Januszem Wysockim, współlaureatem tytułu Przyjaciel Betanii 2016 oraz SUPER PRZYJACIEL BETANI 2021, dealerowi marki Citroen i Peugeot, która to firma od kilku lat bezpłatnie sprawuje pieczę nad naszymi samochodami.

Dziękujemy Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie 2021 za realizację projektu związanego z walką z COVID-19. Dzięki wsparciu finansowemu udało nam się zakupić urządzenie dezynfekująco-zamgławiające całościowo pomieszczenia wraz z odpowiednim preparatem, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo personelowi i pacjentom naszej placówki.

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim uczestnikom organizowanych przez nas koncertów i wydarzeń w szczególności balu charytatywnego i pikniku Betanii. Dzięki Państwa uczestnictwu i wspieraniu naszej działalności poprzez datki, darowizny cennych przedmiotów, czy wreszcie licytacje otrzymanych darów, w minionym roku mogliśmy bez obaw skupić się na sprawie najważniejszej, czyli na opiece nad naszymi Pacjentami. A już dzisiaj zapraszam Państwa na kolejny bal – w ostatnią sobotę karnawału 2023.

Tych działań w minionym roku, w ramach prowadzonych kampanii było wiele. I dzięki Państwa wsparciu mogliśmy więcej zrobić. Z całego serca dziękujemy wszystkim, a szczególnie:

 1. Urzędowi Marszałkowskiemu, który w grudniu 2021 roku przekazał hospicjum w formie darowizny samochód FORDA KA, użytkowany wcześniej  przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, a którym teraz fizjoterapeuci dojeżdżają do domów pacjentów.
 2. Parafii MB Nieustającej Pomocy i księdzu proboszczowi Rafałowi Pawliczkowi- laureatowi tytułu Przyjaciel Betanii  2015 oraz Panu Adamowi Główce za opiekę duchową nad naszymi pacjentami oraz za możliwość korzystania z wnętrz pięknego kościoła parafialnego, w których mamy możliwość zorganizowania koncertów, czy mszy w intencji Pacjentów. Opolskim Parafiom za możliwość kwestowania po mszach świętych i nabożeństwach,
 3. Głuchołaskim Zakładom Papierniczym – laureatowi statuetki Przyjaciel Betanii 2020 za darowizny rzeczowe tj. ręczniki papierowe i papier toaletowy do łazienek hospicyjnych, które dzięki hojności zarządu otrzymujemy regularnie już od kilku lat.
 4. Firmom SYSTETM AIR, FLORA PRASZKA, PIEKARNI TADEUSZ CHARCIAREK,  –  Firmie Jeronimo – Martins za wsparcie rzeczowe naszych działań,
 5. Zarządowi Dzielnicy nr VII za wsparcie i pomoc w czasie kampanii „Pola Nadziei 2022”
 6. Opolskiemu Nadleśnictwu z panem nadleśniczym Markiem Cholewą na czele, za darowiznę i wsparcie finansowe naszego hospicjum,
 7. Polskiemu Związkowi Łowieckiemu – Zarząd Okręgowy w Opolu za podarowanie składanego łóżka medycznego, które jest bardzo poręczne do wypożyczania w ramach hospicjum domowego
 8. Dziękujemy Zarządowi ROD „Kopciuszek” Opole, Centrum Seniora i Centrum Aktywizacji Społecznej za możliwość wypożyczenia sprzętu rekreacyjnego i namiotów na Piknik Betanii,
 9. Słuchaczom i nauczycielom TEB Edukacja z Opola za wsparcie naszych działań w trakcie naszego dorocznego pikniku. Bezpłatne masaże dla uczestników pikniku to była oblegana atrakcja.
 10. Fundacji dr Clown za wsparcie uśmiechem naszych pacjentów ale także za pomoc w organizacji pikniku charytatywnego zarówno w roku 2022 jak i w latach poprzednich.
 11. Fundacji SPINACZ za współpracę oraz wsparcie darowiznami rzeczowymi. 
 12. Aresztowi Śledczemu w Opolu za pomoc i włączenie się w organizowane przez nas kampanie społeczne,
 13. Placówkom oświatowym, które wspierają nas w naszych kampaniach społecznych za uczestnictwo, za pomoc w zbiórkach i wreszcie za działanie na rzecz naszych pacjentów.
 14. Dziękujemy Filharmonii Opolskiej, z którą w ostatnim roku zintensyfikowaliśmy działania poprzez możliwość prowadzenia warsztatów oraz kwestowanie przed koncertami,
 15. Dziękujemy również mediom: TVP3 Opole, Radiu Opole, Radiu DOXA, Redakcji Strzelec Opolski – a szczególnie red. Krzysztofowie Ogioldzie, Radiu Park FM za relacjonowanie naszych wydarzeń i informowanie o trwających kampaniach i działaniach, dzięki czemu mieszkańcy Opolszczyzny mogą się dowiedzieć o tym, co robimy i jak ważna jest opieka paliatywna.

Z pewnością nie wymieniliśmy wszystkich, którzy wsparli nasze Stowarzyszenie w minionym roku i nie wymieniliśmy wszystkiego, co dzięki temu wsparciu udało nam się zrobić. Z całego serca w imieniu swoim, Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie oraz przede wszystkim Pacjentów – Dziękujemy!

I na koniec serdecznie chcę podziękować wszystkim pracownikom Centrum Opieki Paliatywnej Betania, za tą ciężką i odpowiedzialną pracę. Bo to właśnie Wasza praca przekłada się na to, że nasi Pacjenci w tym ostatnim etapie swojego życia czują  pomoc, wsparcie i godność – do samego końca. I muszę tutaj podkreślić, że doceniamy pracę każdej osoby czy  to z personelu medycznego, czy administracyjnego. Każdy jest potrzebny i ważny dla hospicjum i jak kogoś brakuje, to od razu widać. Podziękowania składamy na ręce Pani doktor Joanny Matlachowskiej-Pala z prośbą o przekazanie Pracownikom.

Relacje:

Zdjęcia ze strony: https://www.facebook.com/photo?fbid=570095295020765&set=pcb.570095868354041

Skip to content