Uncategorized

Dotacje i wsparcie ze strony Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie

▶️Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, iż nasze hospicjum wspierane jest przez lokalne organizacje.🤝 W ramach działań Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie wzięliśmy udział w naborze wniosków o przyznanie środków finansowych/ dotacji na działania i inicjatywy związane z szeroko rozumiana prewencją i walka z pandemia COVID- 19. 😀Nasz wniosek rozpatrzono pozytywnie i otrzymaliśmy fundusze na zakup środków ochrony osobistej oraz koncentrator tlenu.

👍Środki zostały częściowo wydane na wspomniane wsparcie. Zakupiliśmy rękawiczki ochronne, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo personelowi naszej placówki.

🏡Nadmienić należy, iż już w przeszłości mieliśmy okazje korzystać ze środków Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie. Nasz piękny ogród to zasługa dobrze wydanych i zagospodarowanych środków.

Skip to content