Uncategorized

Dlaczego warto przekazać swój 1,5% podatku od osób fizycznych dla NGO?

Właściwie można by napisać, BO WARTO; BO POMAGASZ. Chciałabym jednak nieco rozwinąć te lapidarne odpowiedzi, bo przecież nie do każdego przemawiają takie hasła.

Przede wszystkim nie jest to nic skomplikowanego. W rozliczanym PIT-cie wpisujemy numer KRS organizacji, która jest do tego uprawniano a urząd skarbowy, najczęściej w lipcu, przelewa pieniądze na konto tejże organizacji.

UWAGA! Nie każdy NGO-s posiada status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
 a tylko takim można przekazać ów 1,5 %. Organizacje takie mogą:

  • otrzymywać 1,5% podatku dochodowego odprowadzanego przez osoby prywatne,
  • są zwolnione z podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, opłat skarbowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat sądowych, podatku VAT od żywności przekazanej przez jej producenta, a także przy sprzedaży towarów nieobjętych podatkiem akcyzowym oraz takich, które organizacja dostała jako darowiznę rzeczową podczas zbiórki publicznej lub zakupiła za pieniądze zebrane podczas zbiórki publicznej (w zakresie prowadzonej działalności pożytku publicznego),
  • mają prawo do użytkowania państwowych lub samorządowych nieruchomości
    na preferencyjnych warunkach,
  • mają możliwość angażowania do zbiórek publicznych małoletnich wolontariuszy,
  • mogą zatrudniać osoby, skierowane do odbycia służby zastępczej,
  • mają prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności,
  • nie zarabiają.

Źródło:https://poradnik.ngo.pl/co-daje-i-do-czego-zobowiazuje-status-organizacji-pozytku-publicznego-opp

W skrócie oznacza to, że wszystkie środki finansowe, które pozyskuje  OPP przeznacza się wyłącznie na realizację celów statutowych. Działalność takiej organizacji skupia się wokół wspierania prywatnego lub publicznego dobra, a nie na tym, by osiągnąć zysk i zarobić.

Organizacje Pożytku Publicznego najczęściej pomagają osobom zmagającymi się z ciężkimi
i nieuleczalnymi chorobami; wspierają działania proekologiczne; zajmują się ochroną zwierząt, angażują się w projekty sportowe lub kulturalne. Organizacje te skupiają się na realizowaniu oraz wspieraniu ważnych inicjatyw społecznych.

Kiedy podejmiemy decyzję, aby przekazać swój podatek od osób fizycznych na rzecz danej organizacji, wpiszemy numer KRS w odpowiedniej rubryce, możemy pomyślę, ale to przecież tylko (aż!) 10 zł. Jeżeli jednak pomnożymy to przez liczbę osób, które zdecydowały się na wykonanie tego gestu, otrzymamy całkiem niezłą sumę pieniędzy.

Z całej listy OPP, która jest dostępna tutaj: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/   wybieramy tę, która jest najbliższa naszemu sercu; która nas przekonuje. Proszę mi wierzyć, że każdy powód jest dobry, ale może czasem warto, by zadecydowało serce. Nota bene OPP ma obowiązek składania
 i ujawniania swoich rocznych sprawozdań finansowych, w których znajdziemy informację o tym,
 w jaki sposób zostały te pieniądze wykorzystane.

Czy wiedzieliście Państwo, że  latach 2014 i 2015 ponad 500 milionów otrzymały organizacje OPP. Z roku na rok kwoty te rosną. W 2021 r. było to aż 927,7milionów złotych (Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/1-procent-wart-miliardy-zlotych ). Od 2022 r. można przekazać 1,5% procenta. Pamiętajmy jednak, że wzrosła kwota wolna od podatku, więc kwoty dla poszczególnych organizacji mogą być w tym roku zdecydowanie niższe.

Przekazanie 1,5% może być naszym „pomaganiem” jeśli na co dzień nie możemy się zaangażować np. w wolontariat. Decyzja może więc być osobistym wkładem w społeczne działania. Zapewniam, że będziecie się Państwo czuć potrzebni. To fantastyczne wzmocnienie dla naszej osoby, i nie ma się czego wstydzić, jeśli poczujemy się z tego powodu naprawdę DOBRZE.

Jeżeli jeszcze Państwa nie przekonałam, że warto przekazać 1,5 % swojego podatku, to może argument, że wiemy na co idą nasze podatki będzie bardziej wiarygodny i przemówi do Państwa.

Ze swojej strony chciałabym zachęcić do przekazania 1,5% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. Jesteśmy OPP od 2004 r. Prowadzimy poradnię, stacjonarne
 i domowe Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” w Opolu, świadcząc bezpłatną, specjalistyczną pomoc osobom chorym nowotworowo w stanie terminalnym z terenu całego województwa.
W hospicjum dbamy, by nasi podopieczni przeżyli godnie i w jak najlepszych warunkach ostatnie chwile swego życia. Dzięki wsparciu z 1,5% jesteśmy w stanie zapewnić bardzo dobre warunki
w pokojach, opiekę specjalistów, tak aby pacjent czuł, że ….każda chwila jest ważna.

Zapraszam do takiej formy wsparcia naszej organizacji. Tym, którzy potrzebują pomocy
w rozliczeniu PIT-a pomożemy. Zapraszamy do naszego sekretariatu pl. Kościelny 2, 45-555 Opole lub można skorzystać z programu dostępnego na naszej stronie: https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000025002/

Dziękuję w imieniu naszych pacjentów!

Wzór PIT 0 dla osób, które są już na emeryturze a chciałyby przekazać 1,5 % swojego podatku od osób fizycznych na rzecz naszego Stowarzyszenia. Poniżej plik z napisanym numerem KRS.

Skip to content