Uncategorized

Dekontaminator pomieszczeń

Cieszymy się, że zakupiliśmy urządzenie dezynfekujące całościowo pomieszczenia wraz z odpowiednim preparatem, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo personelowi naszej placówki w czasie pandemii COVID – 19.

Urządzenie zakupiono w dużej części dzięki otrzymanej dotacji z „Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie”. Dotacja wynosiła 5 000, 00 zł.

Skip to content